Punerea in aplicare a programului "Educatie si Programul de formare 2010" atesta faptul ca un progres semnificativ a fost realizat in multe domenii. Cu toate acestea, in ansamblu, progresele inregistrate in toata Europa nu a fost uniforme si nici reformele nu au fost realizate suficient de repede. Cu toate acestea, cele mai multe dintre statele membre au deja puse in vigoare reformele sau fac in prezent acest lucru, cu privire la urmatoarele...


dezvoltarea strategiilor de invatare continua care definesc prioritatile politice si relatia dintre diferite sectoare, care acopera fie toate aspectele legate de educatie si de formare sau concentrandu-se numai pe sisteme specifice sau etape;
dezvoltarea calificarilor cadrelor si validare a invatarii non-formale si informale; cu toate acestea, acum este esential ca statele membre incepe punerea in aplicare a acestor instrumente. Invatamantul prescolar, pentru care un numar de state membre au rula proiecte pilot de succes pe continut didactic, instruirea personalului, de evaluare a calitatii si a finantarii ca acum ar trebui sa fie puse in aplicare pe scara larga;
modernizarea invatamantului superior, in special in ceea ce priveste cresterea autonomiei universitatilor. Gen de educatie si formare la Uniunea Europeana (UE) la nivel de politica, cu progresul realizat in legatura intre programele operationale la "Educatie si Programul de formare 2010" de lucru, precum si in dezvoltarea de instrumente europene de referinta, cum ar fi Cadrul european al calificarilor sau competentele-cheie.
Programul Erasmus Mundus este stabilit de promovare a calitatii invatamantului superior in Europa, pentru a imbunatati potentialul de studenti si sa incurajeze intelegerea interculturala. De asemenea, urmareste sa sprijine dezvoltarea invatamantului superior in tarile terte. Derulari a programului de la 1 ianuarie 2009 pana la 31 decembrie 2013.

Obiectivele specifice

Programul vizeaza, in special, pentru a imbunatati:

* Cooperarea intre institutiile europene de invatamant superior;
* Calitatii invatamantului superior;
* Competente si calificari ale cetatenilor (europene si din tari terte), prin mobilitate;
* Institutiile din tarile terte de invatamant superior din punct de vedere al resurselor umane
si a cooperarii internationale;
* Vizibilitatea si accesul la invatamantul superior european, inclusiv pentru cetatenii tarilor
terte.

Actiunile

Programul Erasmus Mundus este pus in aplicare prin intermediul a trei actiuni, care constau in:

* De inalta calitate programe comune Erasmus Mundus, incluzand atat de master si de
doctorat a programelor;
* Parteneriate Erasmus Mundus intre institutiile europene si din tari terte de invatamant
superior;
* Masurile care promoveaza invatamantul superior european.

Urmatoarele pot participa la programul Erasmus Mundus:

* Institutiile de invatamant superior, centrele de cercetare si intreprinderi;
* Elevii de la toate nivelurile de invatamant superior;
* Post-doctorat cercetatori, cadre didactice universitare si profesori de invatamant superior;
* Alte organisme implicate in invatamantul superior (atat publice, cat si private).
Pentru a atinge obiectivele, programul sprijina urmatoarele actiuni:

* Mobilitatea persoanelor in procesul de invatare pe tot parcursul vietii;
* Parteneriate bilaterale si multilaterale;
* Proiectele unilaterale, nationale sau multinationale, inclusiv cele care sunt concepute
pentru a promova calitatii in sistemele de educatie si formare profesionala, prin transferul
transnational de inovare;
* Retele multilaterale;
* Studii si evaluari ale politicilor si sistemelor in domeniul invatarii pe tot parcursul vietii si
a componentelor acestora;
* Subventiile de functionare pentru a sprijini anumite costuri operationale si administrative
suportate de catre institutii sau asociatii;
* Masuri de insotire, si anume alte initiative de promovare a obiectivelor programului;
* Activitati de pregatire pentru aceste actiuni;
* Organizarea de evenimente (seminarii, colocvii, intalniri) pentru a facilita punerea in
aplicare a programului, de informare, de publicare, de sensibilizare si de difuzare, precum
si a programului de monitorizare si evaluare.

Participarea la program nu este deschis doar pentru a statelor membre, dar, de asemenea, pentru a AELS (Asociatia Europeana a Liberului Schimb), tari care sunt membre ale Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia), in Confederatia Elvetiana si de a candidate la UE si tarile potential candidate din Balcanii de Vest, in conformitate cu normele si acordurile care reglementeaza participarea acestora la programele comunitare.

In plus, Comisia poate organiza, de asemenea, cooperarea cu tari terte si organizatii internationale, cum ar fi Consiliul Europei sau a Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO).

Beneficiarii programului sunt:

* Elevi, studenti, stagiari si studentii adulti;
* Toate categoriile de personal de educatie;
* Oameni pe piata fortei de munca;
* Institutii si organizatii care ofera oportunitati de invatare in cadrul programului;
* Persoanele si organismele responsabile pentru sisteme si politici de la nivel local,
regional si national;
* Intreprinderi, parteneri sociali si organizatiile lor la toate nivelurile, inclusiv organizatiile
de comert si camere de comert si industrie;
* Organisme care ofera orientare, consiliere si servicii de informatii;
* Participanti ", parinti si asociatiile de profesori";
* Centre de cercetare si organisme;
* Organizatii non-profit, organisme de voluntariat, organizatii non – guvernamentale.

Gestionarea programului si care este partajata intre Comisie si agentiile nationale. In acest sens, agentiile nationale pot fi responsabile pentru selectarea anumite tipuri de proiecte, mobilitatea persoanelor, bilaterale si multilaterale parteneriate sau unilaterale si proiecte nationale.

PROGRAMELE SECTORIALE

Programul de actiune este impartita in sase sub-programe, dintre care patru sunt sectoriale. Toate acestea sunt structurate in acelasi mod si adresa de predare si de nevoile de invatare ale tuturor participantilor, precum si ale institutiilor si organizatiilor care ofera sau de a facilita educatie si formare profesionala in fiecare sector respectiv. Toate actiunile incorpora de mobilitate, limba si noi tehnologii.

Comenius

Programul acopera educatia pre-scolara si cea pana la sfarsitul invatamantului secundar superior, precum si a institutiilor si organizatiilor care ofera astfel de educatie.

Obiectivele sale specifice sunt:

* Dezvolta intelegere si apreciere in randul tinerilor si a personalului educational de
diversitatea culturilor europene;
* Ajuta tinerii sa dobandeasca viata de baza-abilitatilor si competentelor necesare pentru
dezvoltarea lor personala, pentru ocuparea fortei de munca viitoare si pentru o cetatenie
europeana activa.

In acest context, programul urmareste urmatoarele obiective operationale:

* O mai buna mobilitate, in special in termeni de calitate si volum;
* Mai bine de parteneriate intre scoli din diferite state membre, in special la calitatea si
volumul acestora, astfel incat sa implice cel putin 3 milioane de elevi in timpul perioadei
de program;
* Incurajare pentru invatarea limbilor straine;
* Dezvoltarea TIC inovatoare, bazate pe continut, servicii, pedagogii si practici;
* O mai buna formare a profesorilor in termeni de calitate si a dimensiunii europene;
* Sprijin in imbunatatirea abordarilor pedagogice si a managementului scolar.

Urmatoarele actiuni pot fi sprijinite prin programul Comenius:

* De mobilitate, cum ar fi schimburile de elevi si a personalului, mobilitatea scoala, cursuri
de formare pentru profesori, etc;
* Parteneriate, cum ar fi "parteneriate scolare Comenius" de scoli pentru proiectele comune
de invatare sau "Comenius-parteneriate Regio" de organizatii responsabile pentru
invatamantul scolar, cu scopul de a promovarea inter-regionale si, in special de cooperare
transfrontaliera regiune;
* Proiecte multilaterale pe diseminarea si promovarea celor mai bune practici, schimbul de
experienta sau in curs de dezvoltare de noi cursuri sau continutul cursului;* Retele multilaterale, care vizeaza dezvoltarea educatiei, diseminarea bunelor practici si
inovarii, sprijinirea parteneriatelor si proiecte, precum si in curs de dezvoltare de analiza
a nevoilor;
* Masuri de insotire.


Erasmus

Programul Erasmus adrese de educatia formala superior si al invatamantului si formarii profesionale la nivel tertiar, indiferent de lungimea de curs sau de calificare pot fi si inclusiv a studiilor de doctorat. Spre deosebire de programele anterioare, educatie si formare profesionala la nivel tertiar acum se incadreaza in cadrul programului Erasmus in loc de Leonardo da Vinci.

Cele doua obiective specifice sunt:

* Sprijine realizarea unui spatiu european al invatamantului superior;
* Consolideze contributia invatamantului superior si a invatamantului profesional
superior la procesul de inovare.

In acest scop, programul urmareste obiective operationale care trebuie sa depuna eforturi pentru a imbunatati, consolidarea si dezvoltarea:

* Mobilitate (inclusiv de calitate), de a atinge 3 milioane de persoane pana in 2012;
* Volumul de cooperare (inclusiv a calitatii) intre institutiile de invatamant superior,
precum si intre institutiile de invatamant superior si intreprinderi;
* Transparenta si compatibilitate a calificarilor dobandite;
* Practici inovatoare si transferul acestora intre tari;
* TIC inovatoare, bazate pe continut, servicii, pedagogii si practici.

Urmatoarele actiuni pot fi sprijinite prin programul Erasmus:

* Mobilitatii studentilor (studii, instruire, destinatii de plasare), personalul didactic,
altor categorii de personal din institutiile de invatamant superior si a personalului din
intreprinderi in sensul de formare sau de predare, Programele intensive Erasmus
organizate pe o baza multilaterala, precum si sprijin pentru acasa si institutiile gazda
pentru a asigura calitatea regimului de mobilitate. Actiunilor de mobilitate reprezinta
cel putin 80% din bugetul pentru acest program;
* Proiectelor multilaterale axate pe inovatie, experimentarea si schimbul de bune
practici;
* Retele multilaterale, cum ar fi "retelele tematice Erasmus", conduse de consortii de
institutii de invatamant superior si care reprezinta o disciplina sau a unui transfer de
teren disciplinare;
* Masuri de insotire.

Leonardo da Vinci

Programul Leonardo da Vinci adrese de educatie si formare profesionala, altele decat ca, la nivel tertiar.

Obiectivelor sale specifice sunt:

* Participanti sprijin in formarea de a dobandi si utiliza cunostinte, abilitati si calificari
in vederea facilitarii dezvoltarii personale, de angajare si a participarii pe piata
europeana a muncii;
* Imbunatatire a calitatii si a inovatiei;
* Crestere a atractivitatii educatiei si formarii profesionale si a mobilitatii.

In acest scop, programul urmareste obiective operationale care urmaresc sa dezvolte si sa consolideze:

* Mobilitate (inclusiv de calitate), in acest domeniu si ca, de formare continua, inclusiv
plasamentele in intreprinderi, astfel incat acestea sa numar de 80 000 pe an, pana la
sfarsitul programului;
* Volumul de cooperare (inclusiv a calitatii) intre diferitii actori;
* Practici inovatoare si transferul acestora intre tari;
* Transparenta si recunoasterea calificarilor si competentelor, inclusiv cele obtinute
prin invatare non-formale si informale de invatare;
* Invatare a limbilor straine;
* TIC inovatoare, bazate pe continut, servicii, pedagogii si practici.

Urmatoarele actiuni pot fi sprijinite prin programul Leonardo da Vinci:

* Mobilitate, inclusiv pregatirea acestora;
* Parteneriate concentrandu-se pe teme de interes comun;
* Proiecte multilaterale, in special cele care vizeaza imbunatatirea sistemelor de
formare profesionala, prin transfer si dezvoltare de inovatie si de bune practici in
scopul de a se adapta la nevoile nationale;
* Retele tematice de experti si organizatii care lucreaza pe probleme specifice legate de
educatia si formarea profesionala;
* Masuri de insotire.

Grundtvig

Programului Grundtvig adresele de toate formele de educatie pentru adulti.

Ea are drept scop:

* Sa raspunda provocarii educationale ale imbatranirii populatiei in Europa;
* Ajuta la furnizarea, pentru adulti, a unor mijloace pentru imbunatatirea cunostintelor
si competentelor acestora.

Obiectivele sale operationale sunt dupa cum urmeaza:

* Imbunatatirea calitatii si accesibilitatii mobilitatii, cu scopul de a sprijini 7 000 de persoane pe an, pana la sfarsitul programului;
* Imbunatatirea cooperarii (calitate si volum);
* Alternative si de a gasi sprijin pentru persoanele defavorizate si vulnerabile, cum ar fi
persoanele in varsta si cei care au parasit scoala fara calificari de baza;
* Sprijinirea dezvoltarii unor practici inovatoare si transferul acestora intre tari;
* Sprijinirea dezvoltarii, in domeniul TIC inovatoare, bazate pe continut, servicii,
pedagogii si practici;
* Imbunatatirea abordarilor pedagogice si a gestionarii organizatiilor implicate in
educatia adultilor.

Urmatoarele actiuni pot fi sprijinite prin programul Grundtvig:

* Mobilitatea persoanelor, inclusiv pregatirea adecvata, supraveghere si sprijin;
* "Grundtvig de parteneriate de invatare", concentrandu-se pe teme de interes comun;
* Proiecte multilaterale, care vizeaza imbunatatirea sistemelor de educatie a adultilor,
prin dezvoltarea si transferul de inovare si de bune practici;
* "Retele Grundtvig", retele tematice de experti si organizatii;
* Masuri de insotire.

Program transversal

Program transversal in principal, adrese de activitati care se extind dincolo de limitele programelor sectoriale.

Acesta acopera patru activitati-cheie in domeniul invatarii pe tot parcursul vietii, si anume:

* De cooperare politica si inovare;
* Promovarea invatarii limbilor straine;
* Dezvoltarea TIC inovatoare, bazate pe continut, servicii, pedagogii si practici;
* Diseminarea si exploatarea rezultatelor actiunilor sustinute in cadrul programului sau
a programelor anterioare, precum si schimbul de bune practici.

Obiectivele specifice sunt:

* Promovarea cooperarii europene in domenii care vizeaza doua sau mai multe
programe sectoriale;
* Promoveze calitatea si transparenta de invatamant al statelor membre si a sistemelor
de formare profesionala.

Obiectivele sale operationale sunt:

* Sprijinul politicii de dezvoltare si de cooperare la nivel european in domeniul
invatarii pe tot parcursul vietii in contextul procesului de la Lisabona, Educatie si
formare 2010 programului de lucru, de la Bologna si a proceselor de la Copenhaga si
al succesorilor acestora;
* Asigura o prestare de date comparabile, statistici si analize, pentru a sprijini
elaborarea de politici, precum si pentru a monitoriza progresul catre obiective si tinte,
si pentru a identifica zone pentru o atentie deosebita;
* Sa promoveze invatarea limbilor straine si sprijinirea diversitatii lingvistice in statele membre;
* Sprijinirea dezvoltarii, in domeniul TIC inovatoare, bazate pe continut, servicii,
pedagogii si practici;
* A se asigura ca rezultatele programului au fost mediatizate, difuzate si luate in considerare.
Actiunile programului aplica activitatilor cheie in cadrul programului de transversala.
De exemplu, in conformitate cu activitate cheie, intitulata "de cooperare politica si inovare", actiuni pot trata, in special, cu sustinerea de observare si analiza a politicilor si sistemelor, cum ar fi reteaua Eurydice sau de transparenta a calificarilor si competentelor, informare si orientare in scopuri de mobilitate si cooperarea in materie de asigurare a calitatii, cum ar fi Euroguidance, si National recunoasterea academica Centre de Informare (NARIC), Ploteus sau a initiativei Europass.

Programul Jean Monnet

Programul Jean Monnet vizeaza aspecte specifice ale integrarii europene in mediul universitar si de sprijinul necesar pentru institutii si asociatii active in educatie si formare la nivel european.

Acest program cuprinde trei activitati principale:

* Jean Monnet de actiune, in care institutiile din tari terte pot participa, de asemenea, reprezinta cel putin 16% din bugetul pentru acest program;
* Subventiile de functionare pentru institutiile desemnate care urmaresc obiective de interes european. Aceste institutii sunt Colegiul Europei, Institutul Universitar European din Florenta, a Institutului European de Administratie Publica (EIPA) din Maastricht, Academia de Drept European (ERA) din Trier, Agentia Europeana pentru Dezvoltarea cu nevoi speciale in educatie Middelfart, si Centrul International de Formare Europeana (CIFE), la Nisa. Aceste subventii cont pentru cel putin 65% din buget;
* Subventii de functionare la alte institutii si asociatii europene in domeniul educatiei si formarii profesionale care sa reprezinte cel putin 19% din buget.

Obiectivele specifice sunt:

* Stimuleze activitatile de predare, de cercetare si analiza in domeniul studiilor de integrare europeana;
* Sprijin unui numar corespunzator de institutii si asociatii concentrandu-se pe aspecte legate de integrarea europeana si pe educatie si formare dintr-o perspectiva europeana.

Obiectivele sale operationale sunt, prin urmare, promovarea excelentei, sporirea cunostintelor si a gradului de constientizare de integrare europeana, precum si un sprijin institutiile europene de lucru privind integrarea europeana si de inalta calitate institutii si asociatii europene.

Actiuni vizeaza proiectele unilaterale si nationale, precum Jean Monnet, centre de excelenta si module de predare sau de sprijin tinerilor cercetatori, precum si proiectele multilaterale si retele.

BACKGROUND

Programul de invatare continua 2007-13 cuprinde toate programele europene in domeniul invatarii pe tot parcursul vietii. Prin urmare, este bazat pe programele anterioare pentru perioada 2000-06: Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning si actiunea Jean Monnet.

Un program unic de sprijin comunitar in domeniul educatiei si formarii profesionale este mai rationale, coerente si eficiente. Acesta ar trebui sa duca astfel la o mai mare interactiune intre diferitele domenii, pentru o vizibilitate mai buna, in special in ceea ce priveste capacitatea de a raspunde la evolutiile din acest domeniu, si pentru o mai buna cooperare.

Astfel, aceasta ar trebui sa contribuie, de asemenea, atingerea obiectivelor strategiei de la Lisabona, inclusiv dimensiunea de mediu, precum si din Spatiul european al invatamantului superior (procesul de la Bologna), in special obiectivul de a face educatie si formare un punct de referinta la nivel mondial de calitate pana in 2010 si de focalizare privind invatarea de limbi straine, in conformitate cu concluziile Consiliului European de la Barcelona din 2002. De asemenea, se inscrie in cadrul obiectivelor specifice de viitor pentru sistemele de educatie in Educatie si formare 2010 programului de lucru, planul de actiune pentru competente si mobilitate si a planului de actiune pentru promovarea invatarii limbilor straine si a diversitatii lingvistice.

Scrie-ne!

Email:
Titlu:
Mesaj: