RELATIA CETATEANULUI CU AUTORITATILE PUBLICE


                        
Dreptul la informatie
ARTICOLUL 31
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.
(2) Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.

Dreptul de petitionare
(petitia in Romania http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legi_drepturi.php#20
Petitia in Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49&language=RO)
ARTICOLUL 51
(1) Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai in numele semnatarilor.
(2) Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta.
(3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.
(4) Autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si conditiile stabilite potrivit legii.

Dreptul cetateanului la initiativa legislativa
(legea completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/189_1999.php)
ARTICOLUL 74 - Initiativa legislativa
(1) Initiativa legislativa apartine, dupa caz, Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot. Cetatenii care isi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative.

Initiativa revizuirii Constitutiei
ARTICOLUL 150
(1) Revizuirea Constitutiei poate fi initiata de Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului, de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor, precum si de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot.
(2) Cetatenii care initiaza revizuirea Constitutiei trebuie sa provina din cel putin jumatate din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 20.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative.

Dreptul cetateanului de a organiza si participa la intruniri publice
(lege completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/60_1991.php)
ARTICOLUL 39 - Libertatea intrunirilor. Mitingurile, demonstratiile, procesiunile sau orice alte intruniri sunt libere si se pot organiza si desfasura numai in mod pasnic, fara nici un fel de arme.

Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica
ARTICOLUL 52
(1) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.
(2)    Conditiile si limitele exercitarii acestui drept se stabilesc prin lege organica.
(3) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta.

Accesul la informatiile de interes public:  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public  (lege completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/544_2001.php)
Solutionarea petitiilor: Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (lege completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/233_2002.php)
 Transparenta decizionala in administratia publica:  Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica (lege completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/52_2003.php)
 Accesul la informatie si participarea la luarea deciziei in probleme de mediu:  Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului
 la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu. (lege completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/86_2000.php)
Procedura aprobarii tacite: Legea nr. 486/2003 privind procedura aprobarii tacite (lege completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/486_2003.php)
 Avocatul Poporului:  Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului (lege completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/35_1997.php)
 Legea contenciosului administrativ:  Legea nr. 29/1990 - Legea contenciosului administrativ (lege completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/29_1990.php)Autor: Dana Vladut
Sursa : CONSTITUTIA ROMANIEI (ancora externa http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339  )

 

 

Scrie-ne!

Email:
Titlu:
Mesaj: