Un functionar public te plimba cu hârtiile dintr-o parte in alta, iti vorbeste urât, este irascibil si nu are vreme sa iti furnizeze informatiile de interes public pe care tu le-ai solicitat. Te simti nerespectat de omul pe care il platesti?
Ce poti face?
Informeaza-te si actioneaza!

Ca cetatean roman ai posibilitatea sa:
1. ataci in instanta autoritatea publica (daca aceasta ii lezeaza drepturile prevazute de lege);
2. sanctionezi functionarul care ingradeste exercitarea completa a drepturilor prevazute de lege de catre cetateni;
3. te implici eficient in procesul decizional, la nivelul administratiei publice locale si orice actiune efectuata de autoritatile publice care lezeaza exercitarea acestui drept cetatenesc, poate fi sanctionata.


PREVEDERI CONSTITUTIONALE


Codul de conduita al functionarilor publici
(Legea Nr.7/2004 – lege completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/7_2004.php)
Art.5.
(1) Functionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice.
(2) In exercitarea functiei publice, functionarii publici au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.


Transparenta decizionala in administratia publica
(Legea Nr. 52/2003 -  lege completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/52_2003.php)
Art. 1.
(2) Legea are drept scop:
a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative;
b) sa stimuleze participarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative si in procesul de elaborare a actelor normative;
c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul intregii administratii publice.
Art. 13.
(1) Orice persoana care se considera vatamata in drepturile sale, prevazute de prezenta lege, poate face plangere in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plangerea si recursul se judeca in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
Art. 14.
Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii, fapta functionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la sedintele publice sau impiedica implicarea persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative de interes public, in conditiile prezentei legi.
Art. 15.
Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare si functionare a autoritatii publice. In cazul in care presedintele de sedinta constata ca o persoana a incalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, in ultima instanta, evacuarea acesteia.


Legea contenciosului administrative
(Legea nr. 554/2004–lege completa
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_contenciosului_administrativ.php)
Art. 1.
(3) Avocatul Poporului, ca urmare a controlului realizat, potrivit legii sale organice, in baza unei sesizari a unei persoane fizice, daca apreciaza ca ilegalitatea actului sau excesul de putere al autoritatii administrative nu poate fi inlaturat decat prin justitie, poate sesiza instanta competenta de contencios administrativ de la domiciliul petentului. Petitionarul dobandeste, de drept, calitatea de reclamant, urmand a fi citat in aceasta calitate.

ASOCIATII CARE PROMOVEAZA DEMOCRATIA


Asociatia Pro Democratia si Asociatia de Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila – Agenda 21, sunt doua organizatii care au organizat programe civice cu scopul de a explica textul legii si de a informa cetateanul in legatura cu drepturile si responsabilitatile lui civice. Textul de lemn al legilor este explicat intr-o miniera practica, promovând transparenta in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

1. ASOCIATIA PRO DEMOCRATIA  
Sursa http://www.apd.ro/publicatie.php?id=29)
APD este o organizatie neguvernamentala, non-profit si nepartizana, infiintata in anul 1990, care are in prezent 31 de cluburi in care activeaza peste 1000 de cetateni (voluntari si membri).
Misiunea Asociatiei Pro Democratia este de a intari democratia la nivel national si international prin stimularea participarii civice.
Domeniile de interes ale Asociatiei Pro Democratia sunt:
Ø    imbunatatirea relatiei intre alegatori si alesi;
Ø    corectitudinea procesului electoral;
Ø    educatia civica;
Ø    participarea cetatenilor la procesul de elaborare a politicilor publice;
Ø    transparenta institutiilor publice;
Ø    controlul societatii civile asupra acestora, respectarea drepturilor omului.
Asociatia Pro Democratia, impreuna cu  Transparency International România, au intocmit ghidul Transparenta decizionala in administratia publica, in cadrul proiectului "Lege si transparenta" cu sprijinul financiar al Unuinii Europene prin programul Phare Societate Civila 2004 si al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale prin programul "O Românie Transparenta".
Ghidul se adreseaza functionarilor publici, membrilor din organizatii nonguvernamentale, cetatanilor Romaniei in general si poate fi accesat in format complet.
(Ghid complet:
http://www.apd.ro/files/publicatii/Transparenta%20decizionala%20in%20administratia%20publica.pdf)
 
2. ASOCIATIA DE ASISTENTA SI PROGRAME PENTRU DEZVOLTARE DURABILA AGENDA 21
Sursa http://www.agenda21.org.ro/transparenta_si_etica_in_administratia_publica.html
APDD - Agenda 21 este o asociatie romana neguvernaentala, de interes national, nonprofit, neafiliata politic sau religios, constituita in februarie 2003, care se doreste a fi liantul pentru un parteneriat solid intre toti factorii interesati: structurile statului, capitalul privat, comunitatea stiintifica, grupurile societatii civile cu un potential creativ ridicat, in special copiii si tinerii, mediile de comunicare in masa, asociatiile profesionale, comunitatile locale.
Scopul fundamental al APDD- Agenda 21 este sprijinirea politicilor statului român de promovare si implementare in România a obiectivelor Dezvoltarii Durabile.
Obiectivul APDD Agenda 21: implementarea unor actiuni concrete care sa asigure coerenta si continuitate demersului intreprins cu scopul de a contribui la cresterea calitatii functiei publice la nivel local in vederea satisfacerii nevoilor si a cerintelor cetatenilor si ale comunitatii.  
Iata rapoartele (www.agenda21.org.ro/downloads.html) care certifica devotamentul si implicarea cu care voluntarii au contribuit, individual, la imbunatatirea serviciilor publice.
Autor: Dana Vladut

Scrie-ne!

Email:
Titlu:
Mesaj: