Reprezinti un ONG, o comunitate locala, regionala, o asociatie de locatari sau esti un simplu cetatean si:
    vrei sa sustii un proiect de reabilitare a unui centru istoric;
    vrei sa realizezi un nou skatepark in orasul tau, ;
    vrei sa stopezi vaccinarea obligatorie impotriva AH1N1;
    vrei sa stopezi lacunele de administrare ale unui program destinat studentilor;
    sau vrei sa-ti valorifici un drept, sa ceri o explicatie cu privire la orice problema personala sau de interes general;

 Atunci poti inainta o petie autoritatilor abilitate.


Ce este o petitie?
Raspuns: Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris, ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si instututiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean si local, precum si regiilor autonome.
(Legea 233/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor- Lege completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/233_2002.php)

De cate persoane e nevoie pentru a semna o petitie?
Raspuns: Orice initiativa legislativa care nu apartine Guvernului, deputatilor sau senatorilor, trebuie semnata de cel putin 100 000 de cetateni cu drept de vot.
(Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni - Lege completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/189_1999.php)

Care trebuie sa fie provenienta semnatarilor petitiei?
Raspuns:
1. Daca o petitie reprezinta o problema locala, semnatarii petitie trebuie sa apartina localitatii la care se refera petitia.
2. Daca o petitie reprezinta o problema nationala semnatarii trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative.
(Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni - Lege completa http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/189_1999.php)

In cat timp este solutionata o petitie?
Raspuns: Autoritatile publice sunt obligate sa raspunda petitiei in termen de 30 de zile de la inregistrarea ei in documentele autoritatii vizate, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. Din punct de vedere legal, la petitiile prezentate personal, data petitiei este considerata data la care a fost inregistrata la unitatea destinatara.

Termenul de solutionare a petitiei se poate prelungi in urmatoarele cazuri:
1. In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 zile.
2. Daca petitia este gresit directionata (petentul nu a stiut care este autoritatea competenta sa ii rezolve cererea), institutia care a primit-o trebuie sa o trimita in termen de 5 zile autoritatii sau institutei in ale carei atributii intra rezolvarea ei si sa informeze petentul despre aceasta. Pentru solutionarea petitiei de catre autoritatea sesizata vor mai trece 30 de zile.

Dreptul de petitionare
IN ROMANIA
Articolul 51 din Constitutia Romaniei
1.    Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai in numele semnatarilor.
2.    Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta.
3.    Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.
4.    Autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.!
 Petitiile privind problemele legate de administrarea defectuoasa in cadrul institutiilor sau organismelor romane trebuie adresate Avocatul poporului (Ombudsmanului national).

IN UNIUNEA EUROPEANA
Articolul 191 din Regulamentul de procedura al Parlamentului European
Orice cetatean al Uniunii Europene, precum si orice persoana fizica sau juridica avand resedinta sau sediul social intr-un stat membru are dreptul de a inainta cu titlu individual sau in asociere cu alti cetateni sau persoane, o petitie Parlamentului European, privind un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii Europene si care il sau o priveste in mod direct.
 Petitiile privind problemele legate de administrarea defectuoasa in cadrul institutiilor sau organismelor Uniunii Europene trebuie adresate Ombudsmanului European.
Sursa:
APDD-Agenda 21 (ancora externa http://www.agenda21.org.ro/download/raport%20transparenta.pdf
IGPR (ancora externa http://www.igpr.ro/petitii.htm)
Asociatia Pro Democratia (ancora externa http://legislatie. Resurse-pentru-democratie.org/legi_partide.php)
Petitie Online (ancora externa http://www.petitieonline.ro/aspecte-legale.html)
Constitutia Romaniei (ancora externa http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339)


Autor: Roxana Telespan

Scrie-ne!

Email:
Titlu:
Mesaj: