1. IMPLICAREA CIVICA ACTIVA A TINERILOR
Young people's active citizenship

White Paper on Youth este documentul elaborat de Comisia Europeana in care sunt prezentate patru domenii a carui public tinta este reprezentat de tineri: participare, informare, voluntariat, cunoasterea mai buna a segmentului de tineret.
( Sursa:  http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11055_en.htm),

A. PARTICIPARE SI INFORMARE
Pentru a spori participarea s-au stabilit urmatoarele obiective:
·    Sporirea participarii tinerilor la viata civica a comunitatii din care fac parte;
·    Sporirea participarii tinerilor la sistemul democratiei reprezentative;
·    Furnizarea suporului pentru variate forme de invatare a participarii.
Pentru a spori informarea s-au stabilit urmatoarele obiective:
·    Imbunatatirea accesului tinerilor la serviciile de informare;
·    Sporirea cuantumului de informatii de calitate;
·    Sporirea participarii tinerilor la diseminarea informatiilor pentru tineri.

Instrumente folosite pentru sustinerea acestui domeniu de implicare a tinerilor sunt Programul Tineret in Actiune 2007-2013 (http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/descriere/index.html) so Portalul European pentru Tineret (http://europa.eu/youth/enews.cfm?l_id=ro&CFID=13655767&CFTOKEN=470bf9a2ed9dfeb7-9A3033B6-D045-0BCA-ED8731029A1F838F&jsessionid=470760e788a417164943TR)


B. VOLUNTARIAT
Pentru a dezvolta activitatea de voluntariat a tinerilor au fost stabilite 4 obiective:
·    Dezvoltarea de activitati voluntare cu scopul de a mari transparenta posibilitatilor existente, a le extinde scopul si a le spori calitatea;
·    Simplificarea  accesului tinerilor la domeniul voluntariatului, prin inlaturarea obstacolelor existente;
·    Promovarea activitatilor de voluntariat cu scopul de a intarii solidaritatea tinerilor si implicarea activa drept cetateni;
·    Recunoasterea activitatilor de voluntariat ale tinerilor prin confirmarea calitatilor acestora si a implicarii lor in societate.
Recunoasterea experientei dobandite prin implicarea ca voluntar se realizeaza prin intermediul certificatelor Youthpass si Europass.

Rezolutii adoptate pentru incurajarea activitatilor de voluntariat
·    Rezolutia din 2007/Resolution of 2007 prin care Ministerele de Tineret  au confirmat obiectivele din 2004 si si-au reinnoit angajamentul de a le indeplini.
( Sursa;  http://ec.europa.eu/youth/news/news697_en.htm)
·    Comunicatul din 2007/2007 Communication, prin care s-a lansat un sistem de consultare  si evaluare a impactului asupra initiativei noi a UE de a promova si recunoaste activitatile de voluntariat ale tinerilor.
( Sursa:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0498en01.pdf)


”Serviciul Europena  de Voluntariat”, este un programce incurajeaza domeniul voluntariatului si cuprinde oportunitati de voluntariat prin care tinerii pot activa full time pentru un an in alta tara, precum si voluntariat la nivel national si regional.

C. MAI BUNA CUNOASTERE a domeniului de tineret
In acest sens au fost adoptate 4 obiective de catre Consiliul Ministerelor de Tineret (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0498en01.pdf ).
·    Identificarea  cunostiintelor existente cu prioritate in ariile de tineret (participare, informare si activitati de voluntariat) si implementarea masurilor de colectare, analiza si updatare a acestor informatii si facilitarea accesului catre ele;
·    Determinarea cunostiintelor si in alte arii de interes pentru segmentul tineri (discrimare, educatie si training, locuri de munca, incluziune sociala si sanatate) si implementarea masurilor de colectare, analiza si updatare a acestor informatii si facilitarea accesului catre ele);
·    Asigurarea calitatii, comparabilitatii si relevantei cunostiintelor in segmentul de tineret folosind metode si instrumente adecvate;
·    Facilitarea si promovarea schimbului, dialogului, si a retelelor pentru a asigura vizibilitate a cunostiintelor in segmentul de tineret si a anticipa nevoi viitoare.

Scrie-ne!

Email:
Titlu:
Mesaj: